Alles over Uplace

De opportuniteitsdiscussie over Uplace is achterhaald. Het brownfieldconvenant van 2009 laat de Vlaamse regering geen andere keuze dan haar eigen regels na te leven.

Efficiënt lobbyen gebeurt niet in een sterrenrestaurant of in donkere achterkamertjes. Het is een complexe oefening waarbij de bedrijfswereld, de politiek en de media elkaar vinden op een scherp snijvlak. Lobbyist Karel Joos schreef er een boek over. Voor Trends laat hij zijn licht schijnen over heikele lobbydossiers als Oosterweel, Uplace of de vervanging van de F-16.

Woensdag vindt in het Vlaams parlement een hoorzitting plaats over de gevolgen van de vestiging van grote winkelcentra in de Brusselse Rand. Bart Verhaeghe, de drijvende kracht achter Uplace, lost al een schot voor de boeg. Uplace stelt dat zijn grootste tegenstanders het project tegenwerken omdat ze geen concurrentie willen voor eigen winkelprojecten.

Bart Verhaeghe, de man achter Uplace, is er niet van overtuigd dat zijn Uplace ten dode is opgeschreven, ook al trekt nu ook N-VA het project in twijfel. 'Bart De Wever schat het goed in dat de zwijgende massa pro Uplace is.'

De milieuvergunning voor het winkelcomplex Uplace in Machelen blijft vernietigd. Uplace en het Vlaams Gewest vochten de vernietiging door de Raad van State aan bij het Hof van Cassatie, maar dat heeft het cassatieberoep op 19 februari verworpen.

Het groen licht van de Vlaamse regering voor Uplace heeft geen enkele invloed op het project van Unibail-Rodamco op de Heizel. "We hebben in onze marktstudies altijd rekening gehouden met de komst van Uplace", zegt directeur strategie en innovatie Michel Dessolain in een gesprek met Trends.

Na een marathononderhandeling heeft de Vlaamse regering beslist dat er in het gebied rond het winkelcomplex Uplace in Machelen minder winkels zullen komen. Het moet een derde minder kleinhandelszaken bevatten dan tot dusver was gepland. De oppervlakte van Uplace blijft echter gelijk.

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor winkelcomplex Uplace in Machelen vernietigd. Dat blijkt uit het arrest van het administratief rechtscollege dat het persagentschap Belga kon inkijken. Uplace reageert verbaasd.

Ondernemersorganisatie Unizo roept de Vlaamse regering op een investeringsfonds van 46 miljoen euro op te richten om handelskernen in Vlaanderen te versterken. Dat is het bedrag dat het Vlaamse gewest in het Uplace-project in Machelen wil pompen.