Alles over Universiteit Antwerpen

De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt is de voorbije decennia gevoelig verbeterd, maar de genderongelijkheid is nog groot, concludeerde de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in een nieuw rapport. Zo bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen, gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren, nog altijd 8,5 procent. Ook de werkgelegenheidsgraad van vrouwen is nog altijd lager, onder meer omdat bij gezinsuitbreiding vooral de carrière van de vrouw de dupe is. "De loonkloof is echter geen goede indicator van genderongelijkheid. Een hoge loonkloof is een alarmbel, maar een afnemende loonkloof betekent niet noodzakelijk dat we goed bezig zijn", zegt Kim De Meulenaere, professor hr-management aan de Universiteit Antwerpen en de Antwerp Management School.

Zweden heeft niet alleen een uitgebreider stelsel voor ouderschapsverlof, waar alle burgers toegang toe hebben, het land investeert ook meer in kinderopvang dan Vlaanderen.

In de grote Chinese havens stapelen de containers zich op, terwijl de vrachtschepen er voor anker liggen. De aanvoerketen van de wereldhandel is verstoord, en dat voelen alle havens in de wereld, ook de onze. Een nieuwe logistieke keten dringt zich op.

Iedere maand stellen we een wetenschapper voor wiens werk belangrijk kan worden voor de economie. Socioloog Stefaan Walgrave bestudeert de kern van de democratie. Zijn onderzoek focust op wat nodig is om politici te laten luisteren naar de publieke opinie.

Koppelen vrachtwagens zich binnenkort vast aan een bovengrondse tramlijn en snorren ze elektrisch naar hun bestemming? Een studie van de Universiteit Antwerpen maakt duidelijk dat het idee van elektrische wegen steeds meer haalbaar wordt.

"Duurzaamheid is een containerbegrip geworden, waar iedereen een eigen invulling aan geeft", weet Hans Verboven. Met een boek wil hij ideeën aanreiken waar bedrijven concreet mee aan de slag kunnen. "Een collega-professor heeft mij ooit smalend het neoliberale gezicht van de duurzaamheid genoemd. Ik vind dat een compliment."

Deltraray ontwikkelde een 3D-scantechnologie op basis van röntgenstralen. Producenten kunnen er snel en nauwkeurig de kwaliteit van complexe mechanische componenten in hun productieketen mee controleren. "Onze oplossing werkt tien tot honderd keer sneller dan andere CT-inspectiesystemen."

Vlaanderen heeft eindelijk een datum voor de betonstop, al heet die nu 'bouwshift'. Vanaf 2040 mag het ruimtebeslag niet meer toenemen. De uitvoering en de factuur zijn wel doorgeschoven naar de gemeenten. Dat wordt een maat voor niets, zeggen de specialisten. Er is veel meer nodig.