Alles over uitzendsector

Ondanks het ongunstige economische klimaat blijven heel wat bedrijven aanwerven en neemt het aantal vacatures toe.

Na een forse terugval in de crisisjaren 2008 en 2009 knoopt de uitzendsector in ons land weer aan met groei.

De uitzendsector in ons land heeft in april 2010 een groei laten optekenen van 2,27 procent ten opzichte van maart, toen een groei met 1,81 procent genoteerd werd tegenover februari. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van sectororganisatie Federgon.

Het Nederlandse uitzendbedrijf USG People haalde in maart 2010 meer dan 80 miljoen euro op. Daarmee spijst het de overnamekas en wapent het zich voor een nieuwe consolidatiegolf in de sector.