Alles over UGent

Wereldwijd gieten regeringen en centrale banken massa's geld in de economie. Zal dat eindigen in onhoudbare overheidsschulden en een verschroeiende inflatie? Met de juiste maatregelen en een dosis moed hoeft het zover niet te komen.

Een baby met drie biologische ouders? Het kan. De eerste is in Mexico geboren. De Gentse professor Björn Heindryckx probeert de techniek te lanceren.

Het spectaculaire prijskaartje voor het geneesmiddel dat baby Pia moet redden, heeft een tsunami van verontwaardiging over de farmasector op gang gebracht. En terecht, want op die manier stevenen we af op een infarct van de gezondheidszorg.

De economische mokerslag van het coronavirus zou in de Europese Unie worden gevolgd door een stevig herstel, voorspelt de Europese Commissie. De impact op de overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt zouden meevallen. Nochtans zijn er redenen om dat optimisme over een V-herstel te temperen: de quasi-overtuiging van virologen dat er een tweede of een derde coronagolf komt, en de precaire financiële situatie van veel bedrijven.

De aangekondigde versoepeling belet niet dat onze sociale contacten noodgedwongen nog lang op een laag pitje staan. Meer dan ooit komt het erop aan vol te houden tijdens deze 'volksmarathon', waarbij het cruciaal is dat de overheid de bevolking motiveert, inspireert, en verbindt. Dat zegt Maarten Vansteenkiste, hoogleraar psychologie UGent.

De federale en de Vlaamse overheid hebben een batterij aan steunmaatregelen aangekondigd om de koopkracht van de consumenten tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk op peil te houden. Een overzicht.

Dat sommige tijdelijk werklozen door allerlei toeslagen een vergoeding krijgen die hoger ligt dan hun loon, wijst erop dat het systeem aan herziening toe is, zegt Stijn Baert, arbeidseconoom aan de UGent.

'Sinds enkele weken borrelt er een ogenschijnlijk conflict op tussen gezondheid en economie. "We moeten deze lockdown aanhouden in het belang van de volksgezondheid", zegt de ene kant. Andere stemmen roepen steeds luider dat we "in het belang van de economie nu uit de lockdown moeten geraken". Op het eerste gezicht dus een patstelling waar we niet uit geraken zonder kleerscheuren.' Dat zegt Lieven Annemans, Hoogleraar Gezondheidseconomie aan de UGent.