Alles over Triodos Bank

De achteruitgang van de biodiversiteit op aarde is een van onze grootste uitdagingen. De schade die onze manier van leven - en dan vooral de landbouw - veroorzaakt, bedreigt zelfs het leven op aarde. Hoe kunnen we onze ecosystemen beschermen? En welke rol spelen beleggingen daarin?

Er is vandaag een overvloed aan zogenaamde duurzame of ethische fondsen. Maar zijn ze echt zo duurzaam? Waarom dan wel? En wat is hun impact? Hieronder vind je vijf vragen die je jouw bankier kan voorleggen, voor je jouw keuze maakt. De antwoorden van Triodos Bank krijg je er alvast bij.

Triodos schrapt het traditionele spaarboekje zodat de bank de spaarrente op nul kan zetten. Misschien is het duurzaam model van Triodos toch niet zo duurzaam, vraagt Patrick Claerhout, bankenjournalist van Trends, zich af.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C zal de energiesector zich moeten heruitvinden en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen stoppen. Het IPCC benadrukt dat de omschakeling sneller moet om de doelstelling te halen. Door te beleggen in fondsen die investeren in hernieuwbare energie helpen ook beleggers de omschakeling naar een CO2-neutrale energiesector versnellen.

Onze huidige economie functioneert lineair. Je zou zo een rechte lijn kunnen trekken van de fabriek naar de vuilnisbelt. Spullen verdwijnen na gebruik in de vuilnisbak. Een circulaire economie maakt die rechte lijn rond. Wat afval is voor de een, is grondstof voor de ander. Niets gaat verloren, waardoor de afvalberg drastisch verkleint. Verschillende bedrijven werken vandaag al aan een circulaire productie. Beleggingsfondsen die zulke bedrijven opnemen in hun portfolio helpen de circulaire economie.

Ons economisch model richt zich voornamelijk op winst en groei en zet daardoor het milieu en het sociaal systeem onder druk. Vandaag is de echte uitdaging niet langer het realiseren van groei, maar de ontwikkeling van een eerlijk en inclusief model dat de grenzen van de planeet respecteert. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële sector en beleggers.

Triodos Bank is tevreden over haar jaarcijfers van 2011. Duurzaam bankieren staat centraal en dat werpt zijn vruchten af. Met 50.000 klanten toont de bank een groei van 17% ten opzichte van 2010. Triodos wil binnen vijf jaar zichtrekeningen aanbieden.