Alles over Thierry Bogaty

Maatschappelijk verantwoord beleggen mag niet beperkt blijven tot het eenvoudig uitsluiten van bepaalde actoren of sectoren. Ondernemingen moeten er nauwer bij betrokken worden, zodat ze zich gestimuleerd voelen om op een ethische manier te werken. Amundi wil een drijvende kracht achter duurzame verandering zijn en gaat daarom op zoek naar het evenwicht tussen uitsluiting en engagement.