Alles over Thierry Bodson

De stijgende loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden is slecht nieuws voor de Vivaldi-regering. Nu al is duidelijk dat er volgend jaar door de strenge loonnormwet geen ruimte zal zijn voor loonsverhogingen boven op de indexering. Vakbonden zetten daarom druk via een verzoekschrift met 25.000 handtekeningen dat de Kamer verplicht zich over een herziening van de wet te buigen. Dat zal de coalitie de komende maanden onder druk zetten.

Met het loonakkoord heeft de federale regering een eerste gevaarlijke sociaal-economische klip omzeild. Dat de concurrentiekracht van de bedrijven daarmee gegarandeerd blijft, is echter niet zeker. Door een oplopende inflatie en de automatische indexering dreigen de Belgische bedrijven snel opnieuw in de gevarenzone te komen.

Met de actie van 1 december verdedigt de socialistische vakbond eigenlijk een misdrijf, zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Met Thierry Bodson komt een Waalse regionalist aan het hoofd van de socialistische vakbond ABVV. Op de federale sociale zekerheid na, interesseert het Belgische niveau hem maar matig. Toch zal de Luikenaar straks meer dan hem lief is over de taalgrens moeten kijken.

Met Thierry Bodson komt een Waalse regionalist aan het hoofd van de socialistische vakbond ABVV. Op de federale sociale zekerheid na, interesseert het Belgische niveau hem maar matig. Toch zal de Luikenaar straks meer dan hem lief is over de taalgrens moeten kijken.

ABVV-voorzitter Robert Vertenueil werd dinsdag bedankt voor bewezen diensten. Een complot van de linkervleugel van de vakbond op instigatie van de PTB/PVDA, is de vaak gehoorde analyse. Dat is slechts deels juist. Vertenueil werd opzijgeschoven door de machtige Waalse vleugel onder leiding van Thierry Bodson, eigenlijk een confederalist.