Alles over taxshift

Er werd het afgelopen jaar eindeloos over gepalaverd en veel over geschreven: de taxshift. Maar weet u nog hoe het begonnen is, waarover er gebakkeleid werd en wat het uiteindelijke resultaat van die belastinghervorming is? We vroegen het aan Trends-redacteur Alain Mouton. 2015 en de kroniek van een taxshift.

De 100 euro extra koopkracht per werknemer die de federale regering wil toekennen, zal gevolgen hebben voor de deelstaten. "Vlaanderen heft nu zowat 7 miljard euro opcentiemen uit de personenbelasting. Als de federale regering die belasting verlaagt, heeft dat een impact op onze inkomsten. Wij betalen dus mee voor de taxshift", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in een Trends-interview.

"De belastinghervorming is ook een financieringshervorming voor de sociale zekerheid die klassiek vooral via arbeid wordt betaald". Dat zegt Marc De Vos, directeur van denktank Itinera en docent aan de UGent.

Niets is leuker dan een aardige loonopslag krijgen als je promotie maakt of opnieuw voltijds aan de slag gaat. Niet zo in België. Wie een brutoloonsverhoging van 100 euro krijgt, ziet daarvan slechts 40 à 50 euro op zijn bankrekening verschijnen. In de meest extreme gevallen blijft er amper 30 euro over. Dat is de promotieval.

De taxshift die de regering-Michel vorige maand ineengeknutseld heeft, viseert onder meer de vervuilende dieselwagens. Zal een forse accijnsverhoging de verdere 'verdieseling' van het bedrijfswagenpark tegengaan of alleen de staatskas spekken? De leasingsector reageert sceptisch.

Diesel wordt nog duurder dan eerst geraamd. De regering besloot eind vorige maand om in het kader van de taxshift en de begrotingscontrole de accijnzen te verhogen. De prijs van een volle tank diesel van 50 liter zou 5 à 6 euro duurder worden tegen 2018, terwijl eerder was gezegd dat dit 2,5 à 3 euro zou zijn.

Nog voor het debat in de regering-Michel over een taxshift losbarst, lossen de werkgevers een schot voor de boeg. Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), vindt dat de lastenverschuiving moet leiden tot lagere loonkosten voor de bedrijven en niet tot hogere nettolonen.

De taxshiftdiscussie slorpt te veel politiek kapitaal op voor een te laag rendement. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

De federale regering moet de komende weken twee grote werven opstarten: de begrotingscontrole 2015 en de verschuiving van belastingen. Ze doet er goed aan beide zaken apart te behandelen. Anders dreigt de taxshift te verworden tot een taxlift: extra belastingen om de begrotingsput te vullen. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.