Alles over tax shift

Met de taxshift van meer dan 7 miljard euro zien de bedrijven hun loonlasten dalen en krijgen de werknemers een koopkrachtinjectie. Maar aan de inkomstenkant is deze belastingverschuiving geen grote hervorming. Daarvoor komen er te weinig veranderingen in de spaarfiscaliteit en de btw.

Een belastingverschuiving weg van arbeid kan tot 35.000 nettojobs extra opleveren. Dan moeten wel de werkgeversbijdragen verder verlaagd worden. Wat de compenserende inkomsten betreft, biedt een hogere btw zonder indexaanpassing de beste garantie op een positief jobeffect.

"Aan de overheid vragen we een kader voor duurzame groei in de toekomst, met focus op mobiliteit en lastenverlaging. Zowat 50 procent van de meerwaarde die Colruyt Group in België creëert, vloeit via de overheid terug naar de gemeenschap", staat in het jaarverslag van Colruyt.