Alles over Syntra Vlaanderen

'Met het nieuwe opleidingsverlof wil de Vlaamse overheid maximaal inzetten op levenslang leren. Dat is op zich positief, maar ligt de focus wel voldoende op het verwerven van overdraagbare vaardigheden?' Volgens Vickie Dekocker van SYNTRA Vlaanderen, moeten de opleidingen voor werknemers anders geselecteerd en gefinancierd worden.

Syntra Vlaanderen wil dat meer leerlingen afstuderen via het duaal leren, een combinatie van leren op school en leren op de werkvloer. Daarom riep het Vlaams agentschap mee IdeaalDuaal in het leven: een wedstrijd om apps en software te bedenken die duaal leren toegankelijker maken.

'Wat in de huidige veranderende economie en arbeidsmarkt nodig is, is de mogelijkheid vlot nieuwe skills aan te leren en bestaande vaardigheden aan te scherpen. De huidige onderwijsmethodes schieten daarin tekort.' Dat zegt Vickie Dekocker, doctor in de sociale wetenschappen en verantwoordelijke Innovatie binnen Syntra Vlaanderen, het Agentschap voor Ondernemersvorming.

Vlaanderen besteedt miljoenen euro's aan het subsidiëren van begeleidingsprogramma's voor jonge ondernemers. Tegelijk wordt het voor jonge starters almaar moeilijker om aan een bankkrediet te komen. Die discrepantie moet worden weggewerkt, vindt Vlaams parlementslid Güler Turan.