Alles over Sydney

'China chanteert'

China recupereert buitenlandse bedrijven voor wereldwijde Chinese propaganda. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

'Canada kruipt richting politiestaat'

'Als diversiteit en tolerantie overslaan in geforceerde correctheid, dan verruilen we de samenleving voor een façade.' Dat zegt Marc De Vos, decaan de Macquarie University in Sydney en visiting fellow bij de denktank Itinera.

Marc De Vos (Macquarie University): 'In België gedogen we het malgoverno'

Een hoge fiscale druk en tegelijk een efficiënte infrastructuur. Een federalisme dat werkt. Betaalbare pensioenen en gezondheidszorg. Een genereus, maar zeer streng migratiebeleid. Australië, bijna een jaar de thuisbasis van Trends-columnist Marc De Vos, is een referentie voor België en Vlaanderen.

'Thomas Piketty strijdt tegen de mens'

In een open kenniseconomie met een goede marktwerking stoelt inkomensongelijkheid op talent, inspanning en economische verdienste. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

'Bedrijven zijn geen politieke partijen'

We rekenen op de democratische overheden om de grenzen te trekken waarbinnen het kapitalistische spel gespeeld mag worden. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

'Eén dag Belgische files en de hele Australische politieke klasse zou mogen opstappen'

'Dat mobiliteit hier werkt, komt niet door grote bestuurskunde, maar gewoon door een gezonde mix. Geen verwaarlozing van openbaar vervoer, geen halsstarrig verzet tegen nieuwe wegen, geen achterhoedegevecht tegen digitale mobiliteitsplatformen.' Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney en visiting fellow bij de denktank Itinera, vergelijkt België met Australië op vlak van mobiliteit.

Wist u dat?

Een extravagante vlucht met een privéjet maakt het mogelijk straks twee keer Nieuwjaar te vieren.