Alles over SWT

De gemiddelde leeftijd waarop Vlamingen de arbeidsmarkt verlaten, is in vier jaar gestegen van 59,4 naar 60,3 jaar. Dat is een gevolg van pensioenhervormingen van de vorige regeringen. Er zijn wel grote sectorale verschillen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil verder besparen in de sociale zekerheid. Wouter Beke, de voorzitter van CD&V, wil daar niet van weten. Toch zijn in de sociale zekerheid nog heel wat realistische besparingen mogelijk.

Door het verstrengen van het brugpensioen en het optrekken van de leeftijd om een vrijstelling te kunnen krijgen in de zoektocht naar werk is het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar of ouder naar het hoogste cijfers gestegen sinds 1992.

De vakbonden willen eerst weten welke punten de regering heeft aangepast in het sociaal akkoord voor ze verdere stappen ondernemen. "Eerst inhoud, dan strategie", klinkt het bij ACV-voorzitter Marc Leemans.

De sociale partners willen een soepelere sollicitatieplicht voor bruggepensioneerden. Een slechte zaak want brugpensioen is een vorm van werkloosheid en geen "brug naar het pensioen."Maar als de kosten voor het ontslag naar de belastingbetaler moet worden doorgeschoven zijn vakbonden en werkgevers voor één keer beste vrienden.