Alles over Steven Renette

Er zit nogal wat ruis op de discussie in de media over de vraag of de werknemer vaccinatie kan verplichten aan zijn personeel. Uiteraard kan een werkgever dat niet doen. Maar kan hij weigeren om een werknemer toe te laten op het werk, wanneer die niet gevaccineerd is? Ludo Vermeulen en Steven Renette van Mploy Advocaten menen van wel.