Alles over staatshervorming

2015 is het jaar één na de zesde staatshervorming. Door de splitsing van vastgoed in zogenoemde eigen woningen, waarvoor de gewesten bevoegd zijn, en niet-eigen woningen zoals tweede verblijven, die een federale bevoegdheid blijven, vervelt de woonbonus tot vier woonbonussen, met telkens verschillende bedragen.

De uitspraken van London School of Economics-econoom Paul De Grauwe, dat Vlaanderen ondanks verschillende staathervormingen geen hogere economische groei of meer welvaart kent dan Wallonië, zorgen voor hevige debatten tussen economen. Ook via de sociale media.

De zesde staatshervorming wordt verkocht als een Copernicaanse revolutie. Maar eigenlijk is Belgisch begrotingsfederalisme nog altijd structureel ongezond.

2013 wordt het jaar waarin de zesde staatshervorming in de praktijk moet worden omgezet. De federale regeringspartijen moeten de nieuwe financieringsregeling voor gewesten en gemeenschappen in een wet omzetten. Dat zal zeer traag gebeuren.

Zonder zesde staatshervorming lopen de overheidsfinanciën tegen de muur. Een aartsmoeilijke opdracht, want de Franstaligen blijven pleiten voor onvoorwaardelijke dotaties.

"De overheveling van de btw naar de deelstaten zal weinig impact hebben" zegt Ine Lejeune, Global Leader Indirect Taxes van PricewaterhouseCoopers (PwC).