Alles over staatsbons

De eerste dag om in te schrijven op de nieuwe staatsbon, brengt - zoals verwacht - geen succes.

De belastingverhoging op de roerend inkomens van rijke Belgen treft vooral de rente op obligaties en kasbons. Het spaarboekje blijft buiten schot.