Alles over spoorwegen

Bij het spoor is tegen 2018 nog plaats voor 31.765 werknemers, of 2.293 minder dan op 1 januari 2016. Dat staat in een aangepast ontwerp van sociaal akkoord dat de spoortop aan de bonden heeft voorgelegd. Daarnaast blijft NMBS-topman Jo Cornu pleiten voor hogere tarieven.

De voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, Rudy De Leeuw, deed in het VRT-programma Terzake een oproep aan onder meer spoorbaas Jo Cornu om mee aan tafel te zitten met de vakbonden, om het sociaal conflict bij de NMBS op te lossen en verdere stakingen te vermijden.

De NMBS-directie weigert een nieuw akkoord te sluiten met de spoorbonden over hun financiering zolang ze blijven dreigen met in totaal vijf stakingsdagen in januari. Zonder zo'n akkoord valt de financiering van de bonden in januari stil.

Niet alleen in ons land verloopt de invoering van een eenvormig Europees veiligheidssysteem voor het spoor moeizaam. Volgens De Volkskrant halen de Nederlandse NS en spoorbeheerder ProRail de deadline niet voor het Europese spoorveiligheidssysteem ERTMS.