Alles over Socialistische Mutualiteiten

De regering-Michel maakte er een prioriteit van om de activiteitsgraad op te krikken. Daarbij viseerde ze ook de langdurig zieken. Maar de re-integratieplannen hebben het aantal langdurig zieken niet doen afnemen. Hoe kan het beter?

'De ziektecijfers in ons land zijn problematisch, en er moet aan oplossingen gewerkt worden. De nadruk ligt echter voortdurend op beboeten en bestraffen. Over belonen wordt met geen woord gerept.' Dat zegt Diane De Winter, General Manager bij Activar, een specialist in het uitwerken en beheren van verzuimbeleid.

'In een ontwikkelde samenleving krijgt wie kwetsbaar is, de nodige bescherming. Die hoeft niet oneindig te zijn, maar laat vooraf toch maar duidelijk zijn waaraan iedereen zich mag verwachten.' Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

De ziekteverzekering is goed voor bijna een derde van de jongste besparingsinspanning. Het leverde minister Maggie De Block (Open Vld) kritiek op vanaf vele banken. Artsensyndicaten, ziekenfondsen en ziekenhuiskoepels riepen om ter luidst. Toch beseft iedereen dat er iets moet veranderen. De hamvraag is: betaalt de patiënt de rekening?

De Vlaamse regering probeert terecht de vergrijzing het hoofd te bieden door meer ruimte te geven aan privé-initiatieven in de zorg. Dat hoeft geen vrijbrief te worden om burgers op een kwetsbaar ogenblik in hun leven over te leveren aan prijswillekeur. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Maandag heeft het verzekeringscomité een begrotingsvoorstel voor de ziekteverzekering in 2016 goedgekeurd. Opvallend: de ziekenfondsen reageren in verspreide slagorde en ook op de artsenbank was geen unanimiteit. Volgende week neemt de Algemene Raad een definitieve beslissing en stuurt een begrotingsvoorstel naar de minister.