Alles over sociale zekerheid

De Belgische sociale zekerheid is in gevaar. Om ze te financieren volstaan de sociale bijdragen allang niet meer. De regering-Michel wil de sociale zekerheid redden met lagere uitgaven in de gezondheidszorg en hervormingen in pensioenen en arbeidsmarkt.

De Belgische sociale zekerheid heeft officieel een positief saldo, maar eigenlijk zit ze diep in het rood. Die put wordt gemaskeerd door de verschuiving van allerlei inkomsten van de begroting naar de sociale zekerheid.

De sociale zekerheid slaat bij ongewijzigd beleid diepe putten in de staatskas.Het eigenlijke tekort bedraagt er 25 miljard euro, oplopend naar 34 miljard in 2014, maar wordt vakkundig onder het federale tapijt geveegd. Dat meldt het weekblad Trends.