Alles over Sociale Zekerheid

Het komt zelden voor dat zelfstandigen en de overheid twee handen op één buik zijn. Zeker niet in België, met zijn hoge belastingdruk. Maar sinds de lockdown van oktober krijgen tienduizenden zelfstandigen een stevige federale tegemoetkoming van ruim 3200 euro per maand. Al is het niet altijd duidelijk wie er gebruik van maakt.

Het tekort in de sociale zekerheid dreigt helemaal te ontsporen. Vanaf 2021 is er geen evenwichtsdotatie meer en tegen 2024 zou het tekort daardoor oplopen tot 6,3 miljard euro. Dat staat in een persbericht van de vakbonden, die deel uitmaken van het beheerscomité van de sociale zekerheid dat de meerjarenraming vrijdag heeft besproken.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft de OCMW's een brief gestuurd die hen toegang geeft tot het meldpunt sociale fraude. Een verplichting om sociale fraude te melden, is er niet. De Backer maakt zich sterk dat het beroepsgeheim van de individuele OCMW-medewerkers niet in gevaar komt.

Het tekort in de sociale zekerheid bedraagt bijna 800 miljoen euro . Een stuk meer dan gedacht. Dat is een gevolg van lagere inkomsten, maar ook van hogere uitgaven. Vooral in de ziekte- en de invaliditeitsuitkeringen blijft de situatie zorgwekkend. Net als in de gezondheidszorg, ondanks de rem die de regering op de uitgavengroei zet.

Het aantal leefloners is in de eerste 4 maanden van 2016 met 9,6 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de POD Maatschappelijke Integratie.

Het tekort in de sociale zekerheid loopt op tot 748 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het beheerscomité voor de Sociale Zekerheid. Dat tekort is niet nieuw. Al jaren rekenen de regeringen zich rijk: om het budget te doen kloppen worden middelen uit de algemene begroting doorgesluisd naar de sociale zekerheid.

Een instelling die toegang heeft tot persoonlijke gegevens van mensen moet een consulent voor informatieveiligheid aanwijzen. Dat is nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.