Alles over Sociaal Overleg

Dankzij een vreemde herberekening bereikten de sociale partners dan toch een interprofessioneel akkoord voor 2019-2020 met een loonstijging van 1,1 procent. Tegelijk wordt de verstrenging van het brugpensioen uitgesteld. Dat doet vragen rijzen over de zin van ons sociaal overleg.

De regering-Michel heeft de Belgische loonkostenhandicap afgebouwd met een indexsprong en een loonkostenverlaging. De volgende stap is een nieuwe loonnormwet die de competitiviteit van de Belgische bedrijven moet bestendigen. Een verschuiving van het zwaartepunt van het loonoverleg naar het bedrijfsniveau zou de concurrentiekracht van de bedrijven nog verbeteren.