Alles over SERV

Het aantal vacatures is groter dan ooit, de Vlaamse werkzaamheidsgraad stijgt en er zijn almaar minder werklozen. Toch zijn er in Vlaanderen 970.0000 mensen tussen 20 en 64 jaar niet aan de slag. 220.000 van hen kunnen in principe snel worden ingezet om mee de vele vacatures in te vullen. En toch gebeurt dat niet.

Dit jaar studeren de eerste studenten af die de vernieuwde graduaatsopleidingen gevolgd hebben. Die arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn de eerste tests om leren op de werkvloer in het hoger onderwijs van de grond te krijgen. Ze vullen een leemte tussen het middelbaar onderwijs en de bachelor- en masteropleidingen.

In de strijd tegen het coronavirus is preventie veel doelmatiger dan lockdowns. Maar het Belgische preventiebeleid schiet nog vaak tekort, aldus Annemie Bollen, medewerkster van de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Slechts een derde van de werknemers uit de dienstenchequesector heeft een werkbare baan. Dat blijkt uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de SERV uit 2019, dus voor er sprake was van corona. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 49,6 procent.

De Vlaamse regering wil met eenmalige overheidsinvesteringen het voortouw nemen in het relancebeleid na de coronacrisis. Daarmee geeft ze gehoor aan de smeekbedes van de experts van het Economisch Relancecomité en de SERV, de denktank van de Vlaamse regering.

Het Vlaams begrotingsevenwicht garanderen, investeren in infrastructuur, nog meer inzetten op onderzoek en ontwikkeling en de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Dat zijn de sociaaleconomische prioriteiten voor de volgende regering.

Het Vlaams begrotingsevenwicht garanderen, investeren in infrastructuur, nog meer inzetten op onderzoek en ontwikkeling en de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Dat zijn de sociaaleconomische prioriteiten voor de volgende Vlaamse regering die de SERV in een rapport heeft gebundeld.

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) heeft zijn memorandum voor de volgende regering klaar. In 25 kernboodschappen zet het adviesorgaan wegwijzers voor het creëren van een innovatief klimaat voor Vlaanderen. "Vlaanderen doet het niet slecht, maar om echt tot de topregio's te horen, kunnen we nog een tandje bijsteken", zegt Danielle Raspoet, directeur van VARIO.