Alles over Sabam

De auteursrechtenbeheerder Sabam besteedt zijn documentatie uit aan specialist ICE. Er verdwijnen 23 banen. Acht personeelsleden gaan met brugpensioen. Voor 15 zoekt Sabam nog een oplossing.

De omzet van Sabam, de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, is in 2011 gedaald met 26,9 procent tegenover het boekjaar 2010.

Auteursrechtenvereniging Sabam moet voor de correctionele rechtbank verschijnen voor het vervalsen van jaarrekeningen, misbruik van vertrouwen en fraude bij de verdeling van auteursrechten.

Niet het illegale downloaden is de grootste oorzaak van het omzetverlies bij Sabam. De echte reden is de toegenomen internationale concurrentie tussen beheersvennootschappen.

Volgens een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie is een satellietzender geen eenvoudig doorgeefluik van tv-programma's, zegt Sabam. De belangenorganisatie verwacht dat TV Vlaanderen auteursrechten zal moeten betalen.

De omzet van auteursrechtenvereniging Sabam daalde in 2010 met 2,3 procent. Dat is in de eerste plaats een gevolg van de kelderende verkoop van cd's en dvd's. Sabam wil nu dat de internetproviders dat verlies mee helpen goedmaken.

De socialenetwerksite Netlog weigert het op een akkoordje te gooien met Sabam over de auteursrechten. De auteursrechtenvereniging wil Netlog verantwoordelijk stellen voor inbreuken tegen het auteursrecht door zijn ruim 2 miljoen Belgische leden.

In zijn jaarverslag 2008 maakt Sabam melding van een vol jaar achterstand in de inningen van rechten uit iTunes voor 2008. Dat liet veronderstellen dat Sabam in zijn tabel "Evolutie van de inning voor legale downloads in België 2002-2008" (uit het Sabam-manifest "Voor een eerlijke vergoeding van de creativiteit op het internet") een jaar iTunes-omzet miste. iTunes was in 2008 goed voor vier vijfden van alle legale downloads, schatte Sabam zelf.

Op 10 mei publiceerde Sabam zijn manifest "Voor een eerlijke vergoeding voor creativiteit op het internet". Sabam pleitte voor een heffing op internettoegang, naar analogie met de thuiskopieheffing.