Alles over RVA

Er waren in juni nog 281.392 mensen minstens één dag tijdelijk werkloos in België. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Tegenover mei zijn dat er 31,2 procent minder, maar het blijft toch een hoog aantal.

De meest recente gegevens van het beheerscomité van de sociale zekerheid voor 2020 zijn minder slecht dan verwacht, zo bericht L'Echo woensdag. In vergelijking met de vorige evaluatie in december is het budgettaire resultaat met 1,956 miljard euro verbeterd.

In januari waren in ons land 499.813 mensen tijdelijk werkloos. Dat is een stijging met 330,4 procent tegenover een jaar eerder. Dat meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De sterke stijging is het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, waarvan in januari 2020 nog geen sprake was.

De Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen verzuipt al sinds de eerste lockdown onder de toevloed aan tijdelijk werklozen. Gevolg: duizenden mensen wachten op hun uitkering en krijgen geen gehoor. Dat schrijft De Morgen woensdag.

In oktober ontvingen 209.400 werknemers in Vlaanderen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van Statistiek Vlaanderen. De piek lag dit jaar in april, toen er meer dan 792.000 Vlamingen tijdelijk werkloos waren.

Stilaan kent iedereen wel iemand die uit voorzorg in quarantaine moet omdat iemand een coronabesmetting opliep op het werk, op school, in de vriendenkring, in de familie of in de sportclub. Wat zijn de rechten en de plichten van werknemers? En hoe vangen de werkgevers die afwezigheden op?

De regering-De Croo zet geen grote arbeidsmarkthervorming in de steigers. De verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie en de sociale partners. Of dat tot maatregelen leidt om de werkzaamheidsgraad richting 80 procent te duwen, is hoogst twijfelachtig.

Vorige maand telde ons land 359.538 werkzoekende uitkeringsgerechtigd volledig werklozen, zo blijkt maandag uit de jongste cijfers van de RVA. Dat zijn er 50.959 of 16,5 procent meer dan in mei vorig jaar. Volgens de RVA gaat het om de eerste stijging in bijna vier jaar. Bovendien gaat het om een erg forse toename.

De Arbeidsinspectie beschikt momenteel over 168 medewerkers om toe te zien op de veiligheidsmaatregelen op het werk in het kader van de bestrijding van corona.Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) hoopt tegen eind volgende week een volmachtbesluit goedgekeurd te krijgen zodat ook de andere sociale inspectiediensten kunnen optreden in bedrijven. Het aantal inspecteurs kan zo tot 1.000 stijgen.

Negen op de tien productiebedrijven in de Belgische chemie-, farma- en kunststoffensector verwachten dat onze economie zich uiterlijk volgend jaar herstelt van de coronacrisis. Dat zegt de sectorfederatie essencia bij de voorstelling van haar jaarcijfers, op basis van een enquête die is afgenomen tussen 9 en 16 april.