Alles over RVA

Deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering zullen onder actieve controle vallen, en dus op zoek moeten gaan naar een voltijdse baan. Dat blijkt uit het ontwerp van kb over de beschikbaarheid dat donderdag is voorgelegd op het beheerscomité van de RVA.

In november was er net als in oktober een aanzienlijke toename van het aantal werkloze 50-plussers in België. Nog opmerkelijker was de afname van het aantal jongere werklozen. Dat blijkt uit cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

Het aantal jongeren dat zonder werk zit in België is in september verder gedaald in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat is niet het geval voor de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het aantal 50-plussers dat geen baan vindt, neemt onverminderd toe, blijkt uit het maandrapport van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In juli ontvingen in ons land 439.616 werkzoekende volledig uitkeringsgerechtigde werklozen een uitkering. Dat zijn er ruim 6.000, of 1,4 procent, minder dan in juli vorig jaar. Opmerkelijk is de terugval van de jongerenwerkloosheid, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De RVA noteerde in mei 1,4 procent minder werklozen dan dezelfde maand vorig jaar. Opmerkelijk is een aanzienlijke daling van het aantal jongeren dat zonder werk zit.

In oktober telde ons land 427 241 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat is een toename met 3,5% in vergelijking met een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de RVA. Vooral mannen hebben het meest te lijden onder de toename van de werkloosheid.

Het aantal uitkeringsgerechtigde werkloze mannen neemt toe, terwijl de werkloosheid bij vrouwen afneemt. Dat blijkt uit cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).