Alles over RSVZ

Eind 2017 telde ons land 258.934 zelfstandigen in bijberoep, of zes procent meer dan eind 2016. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), op basis van gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

België telt steeds meer zelfstandigen. Behalve een toename van het aantal starters, blijven opmerkelijk ook meer gepensioneerden als zelfstandige voortwerken.