Alles over Robert Vertenueil

Met Thierry Bodson komt een Waalse regionalist aan het hoofd van de socialistische vakbond ABVV. Op de federale sociale zekerheid na, interesseert het Belgische niveau hem maar matig. Toch zal de Luikenaar straks meer dan hem lief is over de taalgrens moeten kijken.

Met Thierry Bodson komt een Waalse regionalist aan het hoofd van de socialistische vakbond ABVV. Op de federale sociale zekerheid na, interesseert het Belgische niveau hem maar matig. Toch zal de Luikenaar straks meer dan hem lief is over de taalgrens moeten kijken.

ABVV-voorzitter Robert Vertenueil werd dinsdag bedankt voor bewezen diensten. Een complot van de linkervleugel van de vakbond op instigatie van de PTB/PVDA, is de vaak gehoorde analyse. Dat is slechts deels juist. Vertenueil werd opzijgeschoven door de machtige Waalse vleugel onder leiding van Thierry Bodson, eigenlijk een confederalist.

Van een front van Vlaamse partijen was de voorbije maanden tijdens de federale informatierondes geen sprake. Die alliantie komt er straks misschien wel, om de erfenis van de regering-Michel te vrijwaren. Niet de krakkemikkige begroting, maar wel de banengroei, de versterkte concurrentiekracht van de bedrijven en de afbouw van stelsels voor vervroegde uittreding.