Alles over Riziv

België telde eind vorig jaar voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken. Dat leren cijfers die op het beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) werden besproken en waarover De Tijd schrijft dinsdag.

Klinkt een betaalde getrouwheidskaart onrealistisch? In een veranderend apothekerslandschap had de coöperatieve apotheek Multipharma nauwelijks drie maanden nodig om 150.000 klanten aan te zetten tot het MultiCo-programma toe te treden. "Solidariteit is een van onze drie sleutelwaarden", zegt gedelegeerd bestuurder Fabienne Bryskère.

CM-topman Luc Van Gorp liet vandaag, samen met een gemeenschappelijk front van Vlaamse en Franstalige christelijke, socialistische en liberale vakbonden en ziekenfondsen, in De Standaard zijn ongenoegen blijken over de geplande hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Deze week heeft hij het in Trends over de nieuwe rol van de Christelijke Mutualiteiten. "We beleven het einde van een tijdperk", beseft Van Gorp.

De inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk gaat controleren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out.

Maandag heeft het verzekeringscomité een begrotingsvoorstel voor de ziekteverzekering in 2016 goedgekeurd. Opvallend: de ziekenfondsen reageren in verspreide slagorde en ook op de artsenbank was geen unanimiteit. Volgende week neemt de Algemene Raad een definitieve beslissing en stuurt een begrotingsvoorstel naar de minister.

Gemiddeld zien huisartsen meer dan vijftien patiënten per dag. En dat aantal raadplegingen stijgt.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) zal dit jaar 5,674 miljard euro uitgeven voor invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Dat is een stijging met 89 procent sinds 2005, toen het nog om 2,99 miljard euro ging.

Bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) moeten twee nieuwe topfuncties worden ingevuld: die van de directeur medische controle en de directeur administratieve controle (dat is de dienst die onder andere de ziekenfondsen controleert).