Alles over Rijn

Steenkool lijkt terug van weggeweest. Dat druist in tegen de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. Steenkool is na bruinkool de meest vervuilende energiebron. De terugkeer van het zwarte goud heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Al brandt het in België op een laag pitje.

Het waterpeil van de Rijn, eenvan de langste rivieren van Europa en zeer belangrijk voor de Duitse economie, blijft extreem laag. Dinsdag werd aan het meetpunt bij de stad Emmerich, aan de grens met Nederland, het laagste peil ooit gemeten. De meter staat er op nul, al is dat niet de werkelijke diepte van de rivier, die bedraagt nog bijna twee meter.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de stijging van de gasprijzen in Europa. De droogte zorgt voor extra vraag naar gas, terwijl er al een vrees voor tekorten bestaat.

Het waterpeil in de Rijn is ter hoogte van het Duitse Kaub, tussen Koblenz en Mainz, vrijdag gezakt tot 40 centimeter. Dat geldt als een kritiek niveau voor commerciële scheepvaart.

De Europese gasprijs klimt donderdag naar het hoogtse peil in weken en blijft boven de 200 euro per megawattuur noteren. De vrees voor tekorten en de aanhoudende hitte stuwen de prijzen.

Op 20 januari wordt in de Antwerpse haven de eerste River Skimmer in gebruik genomen. Dat toestel haalt drijvend plastic uit de Schelde. Het initiatief van de Belgische vzw River Cleanup is een eerste stap om de 8 miljard kilogram plastic die elk jaar via onze rivieren in zee terechtkomt, op te ruimen.