Alles over Rekenhof

Als gevolg van onder meer hogere intrestvoeten en een duidelijke daling van de inflatie vanaf 2024, kan een 'sneeuwbaleffect' de komende jaren de overheidsschuld doen toenemen. Daarvoor waarschuwt het Rekenhof in een verslag aan de Kamer over de staatsbegroting van 2023.

Jarenlang kon in Vlaamse economische kringen niet naast Johan Van den Driessche worden gekeken. Als bestuurder van Gimv en voorzitter van Vyncke hield hij de vinger aan de pols van het Vlaamse economische weefsel. Als Brussels Parlementslid waarschuwde hij meer dan eens voor het manke beleid in het gewest. "Ik merkte geen sense of urgency, geen of onvoldoende transparantie."

Het Rekenhof weigert de rekeningen van het Brussels Gewest te valideren. Wegens het donkerrode deficit en de oplopende schulden, en wegens de vele blunders en slordigheden in de begroting. Het gewest heeft veel weg van een bananenrepubliek met een operetteregering.

De Brusselse regering zegt te streven naar een begroting in evenwicht. Maar cijfers van het Rekenhof leren dat het tekort oploopt tot meer dan 900 miljoen euro. Door allerlei opsmukoperaties en het buiten de begroting houden van als investeringen genoemde uitgaven houdt de Brusselse regering de schijn hoog. Brussel lijkt een Griekenland aan de Zenne.

De Brusselse regering zegt te streven naar een begroting in evenwicht. Maar cijfers van het Rekenhof leren dat het tekort in werkelijkheid oploopt tot meer dan 900 miljoen euro. Door allerlei opsmukoperaties en het buiten de begroting houden van als investeringen genoemde uitgaven houdt de Brusselse regering de schijn hoog. Brussel lijkt een Griekenland aan de Zenne.

De federale overheidsdienst heeft vorig jaar de twee belangrijkste categorieën aan vrijstellingen op het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing niet gecontroleerd. Dat zegt het Rekenhof in een verslag aan het parlement. De vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid en die voor onderzoek en ontwikkeling waren in 2017 samen goed voor 2,3 miljard euro.

Als bij een fiscale controle blijkt dat een belastingplichtige meer uitgeeft dan hij officieel aan inkomsten heeft aangegeven, riskeert hij een belastingverhoging. Welke spelregels moet de fiscus daarbij volgen?

Het Rekenhof uit felle kritiek op de Vlaamse begrotingscontrole. De Belgische overheden blijken bovendien niet in staat om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen, luidt het.