Alles over regering-De Croo

De begroting gaat door de coronacrisis diep in het rood en dat zal de komende jaren zo blijven, blijkt uit de beleidsnota van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Voor de Europese Commissie is de afbouw van het deficit nog geen prioriteit. Maar op langere termijn is de coronaput niet de enige molensteen om de nek van de begroting.

Op zijn 64ste keert Frank Vandenbroucke verrassend terug in de nationale politiek, als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Zijn academische expertise en aanhoudende pleidooi voor sociaaleconomische hervormingen maken hem tot een belangrijke troef voor de regering-De Croo. Maar er zijn ook gebreken, zoals zijn legendarische betweterigheid. En het feit dat hij als minister slecht beleid met ontsporende begrotingen in het verleden niet kon of wilde tegenhouden.

Met haar snelle en efficiënte communicatie over de strengere coronaregels scoorde de regering-De Croo deze week goede punten. De vraag is of dat zal blijven duren. Irrealistische doelstellingen uit het regeerakkoord ontploften deze week bijna in het gezicht van de regering. En van de beloofde nieuwe politieke cultuur is geen sprake, getuige het overtal aan personeel voor kabinetten en ex-ministers.

Maar zes op de honderd Belgische bedrijven zijn tevreden met de huidige loonfiscaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlerick Business School. "Bedrijven willen de vele extralegale voordelen afbouwen, in combinatie met een lagere heffing op het vaste en het variabele loon", zegt professor Xavier Baeten.

De regering-De Croo zet geen grote arbeidsmarkthervorming in de steigers. De verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie en de sociale partners. Of dat tot maatregelen leidt om de werkzaamheidsgraad richting 80 procent te duwen, is hoogst twijfelachtig.

De ambitie van de regering-De Croo om tegen 2026 alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal te stimuleren is scherp, maar de beweging naar elektrische bedrijfsvloten lijkt ingezet. "We zijn er klaar voor", reageert de leasingsector.