Alles over Raad van State

Beroepsvereniging Fedcaf heeft voor de Raad van State gelijk gehaald in een geschil met de fiscus. De cafébazen waren niet akkoord met de fiscale behandeling van een vat bier van 50 liter, schrijft L'Echo woensdag. De fiscus ging uit van een te groot aantal consumpties dat uit een vat gepuurd kan worden.

De Brusselse regering heeft twee bijkomende steunmaatregelen genomen voor het herstel van ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, cafés en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, evenementen, cultuur, toerisme en sport. Daarnaast kunnen ondernemingen uit de toeristische logiessector rekenen op bijkomende steun. In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie steun proberen te bekomen bij VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, zullen voor een periode van vijf jaar kunnen worden uitgesloten van die steun. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

De plenaire vergadering van de Kamer heeft de effectentaks van de regering-De Croo donderdagavond goedgekeurd. Het ontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg de steun van de meerderheid, de oppositie stemde tegen.

De Belgische wet op de havenarbeid, beter bekend als de wet-Major, is volgens het Europees Hof van Justitie niet in strijd met de Europese rechtsregels. Dat havenarbeiders alleen maar als dusdanig kunnen worden erkend door een paritair samengestelde commissie van werkgevers en werknemers gaat wel tegen het Unierecht in.

De Raad van State heeft een gunstig advies gegeven voor het Brugse stadiondossier. De Vlaamse regering keurde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg goed. Dat meldt De Krant van West-Vlaanderen vrijdag en het nieuws werd bevestigd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Horeca Vlaanderen overweegt juridische stappen tegen de sluiting van cafés en restaurants als maatregel tegen het coronavirus. Het is volgens de sector niet bewezen dat het stijgend aantal besmettingen is toe te schrijven aan de horeca. Advocate Griet Cnudde, die is gespecialiseerd in publiek recht, twijfelt over het succes van die actie.

De voorbije maanden tekenden de partijvoorzitters via de superkern het federale regeringsbeleid uit. Sommigen van hen zijn niet eens verkozen of zetelden niet in het Federaal Parlement. Grondwetspecialist Hendrik Vuye sprak terecht over een junta van partijvoorzitters. Nu het voorzitterstrio Bouchez, Coens en Lachaert zichzelf de opdracht heeft gegeven een nieuwe federale regering te vormen, verandert er niets.

De regering geeft bedrijven met tijdelijke betalingsproblemen ademruimte. Op voorwaarde dat ze financieel gezond waren voor de coronacrisis, zijn ze tijdelijk beschermd tegen onder meer inbeslagnames en faillissement op verzoek van schuldeisers. De regeling geldt vanaf volgende week voor een beperkte tijd.

Het risico bestaat dat de Belgische klimaatneutraliteit er alleen toe leidt dat iedereen het vliegtuig neemt in Parijs of Amsterdam. Dat zegt Trends-redacteur Luc Huysmans.

Bankiers in België kunnen binnenkort onderworpen worden aan een deontologische code en riskeren sancties bij overtreding. De zogenaamde 'bankierseed' die ze moeten afleggen is, op voorstel van Groen-Ecolo, Open Vld, cdH en CD&V, goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën. Bankenfederatie Febelfin reageert ontevreden.