Alles over raad van advies

De voorbereiding van een generatiewissel in het familiebedrijf is een druk besproken onderwerp. Niet ten onrechte, want in de praktijk blijkt dat familiebedrijven een van de belangrijkste adviezen - begin op tijd met de voorbereiding - nog te weinig ter harte nemen.

De keuze voor een actieve raad van bestuur of een raad van advies en hoe die in te vullen, hangt af van de doelstellingen van de onderneming en van haar aandeelhouders. Een goede raad heeft immers als belangrijkste uitdaging de belangen van beiden te verenigen. De belangrijkste keuze bij het installeren van een raad is die voor externe inbreng. Geef je als familie de controle deels in handen van derden en hou je rekening met andere meningen? Wie enkel om bevestiging zoekt van zijn al genomen beslissingen, verliest alleen tijd en geld en zal snel met gedemotiveerde leden in de raad zitten.

Een raad van advies is voor veel familiebedrijven de eerste kennismaking met externe mensen in een intern overlegorgaan. Want dat is de raad van advies: in tegenstelling tot de raad van bestuur is het geen orgaan met enige controle- en beslissingsbevoegdheid. Een adviesraad vergemakkelijkt de besluitvorming en de verdere professionalisering van de bestuursstructuur. Het betekent dat je als familie een knop moet kunnen omdraaien. Want het vergt een bepaalde openheid, wil je de leden van de adviesraad over specifieke onderwerpen zo volledig mogelijk informeren.