Alles over PwC Belgium

De klimaatverandering is reëel. Om de gevolgen ervan in te perken, is dringend actie nodig. Bedrijven doen dat door in te zetten op duurzame businessmodellen, gesteund door financiering van instellingen en investeerders die op hun beurt duurzaamheid vooropstellen. Zo biedt de transitie richting duurzame maatschappij ook kansen.

Bedrijven die werk maken van internationale expansie, kunnen zich maar beter niet overhaasten. Het juiste evenwicht tussen ambitieus ondernemerschap en een ordelijke bedrijfsorganisatie is essentieel. De groei verloopt dan mogelijk net iets trager, maar levert op termijn een duurzamer resultaat op.