Alles over PS

Nu veel gezinnen zwarte sneeuw zien, wil staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine een grotere bijdrage vragen van wie het goed heeft en veel steun kreeg tijdens de coronacrisis: "Dat is toch geen radicaal voorstel?" De jeune premier van de PS ziet in dit tijdsgewricht de bescherming van de koopkracht, de klimaattransitie en de verdediging van strategische economische belangen als prioriteiten van een krachtige overheid.

De federale regering wil tegen 21 juni met een groot zomerakkoord komen om aan te tonen dat ze nog knopen kan doorhakken. Verschillende beleidswerven staan in de steigers. Maar nu al is duidelijk dat de funderingen ervan zeer poreus zijn. Een pensioenhervorming en een sanering van de begroting zijn een utopie. En van de belangrijkste werf - de fiscale hervorming - wil de PS gewoon niet weten.

De hoge inflatie met de daaraan gekoppelde automatische indexering van de lonen doet niet alleen de loonkosten van de bedrijven stijgen. De schok legt ook de zwaktes van ons rigide en gedateerde systeem van loonvorming bloot: indexeringen voor de allerhoogste lonen die er minder behoefte aan hebben, geen ontsnappingsroutes voor bedrijven die door de indexering in gevaar komen, een beperkte loonvariatie door vastgeklikte cao's en de vastgeroeste verloning op anciënniteit. Trends zoekt uit hoe het anders kan.

Nog voor van een echt advies over een grote fiscale hervorming sprake was, schoot de PS deze week een aantal aanzetten van de Hoge Raad van Financiën voor een beter belastingsysteem af. Een taxshift met minder lasten op arbeid, gefinancierd met onder andere hogere consumptiebelastingen, minder aftrekken en besparingen, is taboe. Niet alleen deze legislatuur, maar wellicht ook na 2024.

'Wie de concurrentiekracht offert op het altaar van de koopkracht, krijgt later de rekening gepresenteerd', zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Het ontslag van Groen-voorzitster Meyrem Almaci is symbolisch voor de onmacht van de groene partijen. Vivaldi leek hun droomcoalitie, maar externe factoren hebben gemaakt dat ze nu in de hoek zitten waar de klappen vallen en geïsoleerd zijn. De oorlog in Oekraïne zorgt voor minstens een uitstel van de kernuitstap en een verhoging van de militaire uitgaven. Een gruwel voor de groene achterban.

Er komt een versoepeling voor gepensioneerde leerkrachten die hun oude school willen depanneren om het hoofd te bieden aan het lerarentekort en de afwezigheden door corona. Tot nu werd een bovengrens gehanteerd voor het bedrag dat ze mochten verdienen boven op hun pensioen, maar die limiet wordt tijdelijk geschrapt.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux heeft vorige vrijdag haar pensioenplannen uit de doeken gedaan aan het kernkabinet. Die zijn nagenoeg niet gewijzigd sinds ze in september via de pers uitlekten. Economen waarschuwen dat er iets belangrijks ontbreekt: hervormingen om de pensioenen betaalbaar te houden.