Alles over PS

De verzekeraar AXA zal de brutolonen volgend jaar maar tot 5.400 euro indexeren. Dat is mogelijk dankzij een achterpoortje in het sectoraal loonakkoord. Dat bedrijven creatief willen zijn met de indexering, was te verwachten. Het onvermogen van de regering om iets te doen aan de ontspoorde loonkosten laat hen geen andere keuze, ook al blijft de case-AXA voorlopig een uitzondering.

Recente cijfers over hoge brutomarges van de bedrijven zijn een alibi voor de PS om extra looneisen te stellen. De discussie staat echter bol van de intellectuele oneerlijkheid. De cijfers zijn een momentopname en bruto- en nettomarges worden door elkaar gehaald. Bovendien leggen bedrijven buffers aan voor komende schokken en gebruiken ze die om hun personeel aan boord te houden.

Na de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open Vld) is de Wetstraat definitief in electorale modus gegaan. En dat meer dan anderhalf jaar voor de verkiezingen. De MR en de PS maken meer ruzie dan ooit, cd&v stelt zich assertiever op en de oppositieleider N-VA wil met een eerste congres in bijna tien jaar het politiek en socio-economisch debat sturen.

De regering-De Croo heeft een aantal koopkrachtmaatregelen tot maart verlengd om de energieschok voor de gezinnen te beperken. Maar daarmee is Vivaldi nog lang niet uit de gevarenzone. Ook de komende maanden hakt de energiecrisis nog zwaar in op de koopkracht van de burgers, de concurrentiekracht van de bedrijven en de begroting.

De verwachtingen waren niet hooggespannen, maar premier Alexander De Croo hoopte met het Overlegcomité over de energiecrisis toch het blazoen van Vivaldi op te poetsen. Dat is mislukt. Omdat de regionale regeringen hem deze marketingstunt niet gunden. En omdat de werkgeversorganisaties het thema van de energiecrisis kaapten. Terecht.

De federale ministerraad heeft vrijdag in tweede lezing zijn fiat gegeven voor de klokkenluidersregeling in privébedrijven. Daarmee wordt een deel van de Europese richtlijn rond klokkenluiders uit 2019 omgezet in Belgische wetgeving. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) maakt zich sterk dat de Belgische bescherming verder gaat dan wat de EU voorschrijft.

Nu veel gezinnen zwarte sneeuw zien, wil staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine een grotere bijdrage vragen van wie het goed heeft en veel steun kreeg tijdens de coronacrisis: "Dat is toch geen radicaal voorstel?" De jeune premier van de PS ziet in dit tijdsgewricht de bescherming van de koopkracht, de klimaattransitie en de verdediging van strategische economische belangen als prioriteiten van een krachtige overheid.

De federale regering wil tegen 21 juni met een groot zomerakkoord komen om aan te tonen dat ze nog knopen kan doorhakken. Verschillende beleidswerven staan in de steigers. Maar nu al is duidelijk dat de funderingen ervan zeer poreus zijn. Een pensioenhervorming en een sanering van de begroting zijn een utopie. En van de belangrijkste werf - de fiscale hervorming - wil de PS gewoon niet weten.

De hoge inflatie met de daaraan gekoppelde automatische indexering van de lonen doet niet alleen de loonkosten van de bedrijven stijgen. De schok legt ook de zwaktes van ons rigide en gedateerde systeem van loonvorming bloot: indexeringen voor de allerhoogste lonen die er minder behoefte aan hebben, geen ontsnappingsroutes voor bedrijven die door de indexering in gevaar komen, een beperkte loonvariatie door vastgeklikte cao's en de vastgeroeste verloning op anciënniteit. Trends zoekt uit hoe het anders kan.