Alles over Proces L&H

Doordat het Gentse parket-generaal besliste om geen cassatieberoep in te stellen tegen het arrest in de zaak "Lernout en Hauspie", vervalt de strafrechtelijke vervolging voor het bedrijfsrevisorenkantoor KPMG en Dexia, als rechtsopvolger van Artesia.

L&H-stichter Jo Lernout, die maandag door het Gentse hof van beroep 3 jaar effectief kreeg in de fraudezaak rond L&H, tekent cassatieberoep aan. Zijn advocaat Luc Gheyssens zegt dat er een oneerlijke procesvoering gebeurde en dat het hof niet aan zijn motiveringsplicht voldeed.

Deminor en Dolor, die samen zowat 12.000 gedupeerden in de zaak L&H vertegenwoordigen, reageerden maandag ontgoocheld op het arrest. "We hebben een zware opdoffer gekregen, doordat Dexia en KPMG niet zijn veroordeeld", luidde het bij Bernard Thuysbaert van Deminor. Hendrik Boonen van Dolor vindt het jammer dat "zij met kapitaal niet gestraft zijn".

De veroordeelde toplui in het proces Lernout & Hauspie reageerden gemengd op het arrest dat maandag werd geveld in de historische fraudezaak. Jo Lernout toonde zich zwaar ontgoocheld. "Ik kreeg een boenk op mijn kop", zei hij in het West-Vlaams.

De bank Dexia en auditeur KPMG gaan vrijuit op het proces van Lernout & Hauspie. Daardoor wordt de kans kleiner dat gedupeerden alsnog een schadevergoeding kunnen eisen bij Dexia en KPMG.

De oprichting binnen Lernout & Hauspie Speech Products van zogenaamde "Language Development Company's" (LDC's) of taalvennootschappen (waar taalapplicaties werden ontwikkeld), gebeurde vanaf het tweede kwartaal 1999 met de bedoeling om de omzet van de vennootschap op te smukken. Dat stelde het hof van beroep in Gent maandag bij de motivering van het arrest.

Dexia, als beklaagde in het dossier L&H, had geopperd dat er sprake was van partijdigheid, op basis van drie kanttekeningen die onderzoeksrechter Heymans had gemaakt bij een aantal dossierstukken uit het voorjaar 2003. Maar het hof in Gent oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van een onpartijdig onderzoek.

De eerste kamer van het Gentse hof van beroep heeft maandag bij de voorlezing van het arrest enkele opmerkingen van de beklaagden over de strafprocedure van tafel geveegd. Het gaat onder meer om de medeplichtigheid van Dexia en de onbeheersbaarheid van het strafdossier.