Bourgeois countert kritiek op Vlaams investeringsbeleid

Bourgeois countert kritiek op Vlaams investeringsbeleid

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is het helemaal niet eens met de kritiek van de SERV op het investeringsbeleid van de Vlaamse regering. 'De SERV slaat de bal mis', zegt hij.

Burgemeesters krijgen stilletjes meer financiële macht

Burgemeesters krijgen stilletjes meer financiële macht

De Vlaamse regering heeft in alle stilte de macht van de gemeenteraad over de gemeentefinanciën ingeperkt. Burgemeesters krijgen veel meer vrij spel, maar moeten in ruil wel elk jaar een rapport voorleggen.

Nationale Bank: begrotingstekort daalt naar 1 procent van het bbp

Nationale Bank: begrotingstekort daalt naar 1 procent van het bbp

Het begrotingstekort is in 2017 geslonken van 2,5 naar 1 procent van het bbp. Dat staat in het jongste jaarverslag van de Nationale Bank. Een gevolg van dalende rentelasten, beheersing van de primaire uitgaven en gestegen inkomsten, vooral uit de vennootschapsbelasting. De bedrijven helpen dus aardig mee aan de begrotingssanering.

Doorbraak in de shutdown: Democraten stemmen in met compromis

Doorbraak in de shutdown: Democraten stemmen in met compromis

De Democraten tonen zich bereid om de stilstand van de Amerikaanse regering ongedaan te maken. 'Binnen enkele uren zal de overheid terug aan de slag gaan', zei de oppositieleider in de Senaat, Charles Schumer.

Premier Michel begraaft kwestie-Francken definitief

Premier Michel begraaft kwestie-Francken definitief

Premier Charles Michel is allerminst van plan om het doek vervroegd te laten vallen over de federale regering. 'Ik ga het duidelijke en sterke engagement aan om elke week en elke dag, tot de laatste dag van de legislatuur in 2019, nuttig werk te leveren voor de versterking van onze economie', zo zei hij maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka in Bozar in Brussel.

Tarief vennootschapsbelasting daalt vanaf 1 januari

Tarief vennootschapsbelasting daalt vanaf 1 januari

Het zag er even naar uit dat deze maatregel uit het Zomerakkoord niet voor 1 januari door het parlement zou geraken, maar de meerderheid raakte het uiteindelijk toch eens.

Federale overheid wordt een steeds slechtere betaler

Federale overheid wordt een steeds slechtere betaler

De federale overheid is haar imago van goede betaler kwijt, melden Graydon en Unizo op basis van een studie over betaalhygiëne. In het derde kwartaal betaalde ze nog slechts 61 procent van de facturen op tijd. In totaal kostte het laattijdig betalen van facturen de economie vorig jaar bijna 10 miljard euro.