Alles over Pierre-Yves Dermagne

De verzekeraar AXA zal de brutolonen volgend jaar maar tot 5.400 euro indexeren. Dat is mogelijk dankzij een achterpoortje in het sectoraal loonakkoord. Dat bedrijven creatief willen zijn met de indexering, was te verwachten. Het onvermogen van de regering om iets te doen aan de ontspoorde loonkosten laat hen geen andere keuze, ook al blijft de case-AXA voorlopig een uitzondering.

Recente cijfers over hoge brutomarges van de bedrijven zijn een alibi voor de PS om extra looneisen te stellen. De discussie staat echter bol van de intellectuele oneerlijkheid. De cijfers zijn een momentopname en bruto- en nettomarges worden door elkaar gehaald. Bovendien leggen bedrijven buffers aan voor komende schokken en gebruiken ze die om hun personeel aan boord te houden.

Coalitiepartner Vooruit vindt dat staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker meer moet doen dan toezien op de klantendienst van de energieleveranciers. 'Ze moet de bijkomende kosten plafonneren en de elke eerste herinnering gratis maken', stelt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere.

De federale ministerraad heeft vrijdag in tweede lezing zijn fiat gegeven voor de klokkenluidersregeling in privébedrijven. Daarmee wordt een deel van de Europese richtlijn rond klokkenluiders uit 2019 omgezet in Belgische wetgeving. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) maakt zich sterk dat de Belgische bescherming verder gaat dan wat de EU voorschrijft.

De schrijnende beelden staan nog steeds op het netvlies gebrand. Negen jaar geleden stortte in Bangladesh het Rana Plaza-gebouw in. Daarbij kwamen meer dan 1.134 kledingarbeiders om. Zij maakten de kleding van de grote merken die in elke Europese winkelstraat te vinden zijn. Deze week herdenken we de slachtoffers en de miljoenen werknemers die onzichtbaar blijven in internationale waardeketens en wier rechten onopgemerkt geschonden worden.

Door de oplopende inflatie en de automatische loonindexering stijgen de Belgische loonkosten de komende drie jaar met 13 procent. De werkgevers maken zich zorgen. De Wetstraat aarzelt om in te grijpen. Het zou de al wankele stabiliteit van de Vivaldi-regering in gevaar brengen. Het doet denken aan het malgoverno van de jaren 70.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) wil geen verbod voor bazen om personeel na de werkuren te contacteren. Dat zegt ze dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z. Crevits verzet zich daarmee tegen de plannen van de federale regering om het 'deconnectierecht' ook in de privésector in te voeren: 'Het recht om offline te zijn is een interessant debat, maar ik ben geen voorstander van zo'n nieuwe, algemene regel.'