Alles over Pictet Asset Management

Pictet Asset Management is sinds 1995 uitgegroeid tot een van de belangrijkste aanbieders van thematisch beleggingsbeheer, met 25 miljard dollar onder beheer in de verschillende thematische beleggingsstrategieën. Centraal in de thematische aanpak staan veertien 'megatrends'. Dit zijn factoren die onze wereld over de komende 10 tot 15 jaren ingrijpend zullen veranderen op diverse vlakken (maatschappelijk, economisch, politiek, ecologisch of technologisch).

Amper 1% van de totale hoeveelheid water op aarde is drinkbaar. De voorraden aan drinkbaar water staan onder grote druk door de wereldwijde bevolkingstoename en de steeds groeiende behoefte aan water vanuit de industrie en de landbouw. We verbruiken vandaag veel meer drinkwater dan er op natuurlijke wijze beschikbaar is. Tegen 2050 zal ongeveer 45% van alle regio's ter wereld onderhevig zijn aan waterstress, waaronder ook regio's die van groot belang zijn voor de groei van de wereldeconomie zoals Californië of een groot deel van Azië.

De behoefte om zich veilig te voelen is nog nooit zo groot geweest als vandaag, zowel thuis, op weg naar het werk, op reis in het buitenland, bij het openen van een e-mail of het verrichten van een betaling via computer of smartphone. De beveiligingsuitgaven van regeringen, ondernemingen en privépersonen nemen snel toe. Er wordt verwacht dat de beveiligingssector wereldwijd de volgende jaren drie keer sneller zal groeien dan de wereldeconomie, tot 280 miljard dollar in 2021.

Nauwelijks 20 jaar geleden verschenen de eerste pc's met internetverbinding. Vandaag zijn met het internet verbonden apparaten overal, zowel thuis als in het openbare leven. De digitalisering is een van de meest dominante economische factoren en brengt in vele sectoren ingrijpende veranderingen teweeg. En de snelheid van de technologische ontwikkelingen vereist een onophoudelijk aanpassingsvermogen.

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben robots hun intrede gedaan in de productieketens van de grote autobouwers. Deze ontwikkeling was het eerst merkbaar in Japan, het eerste grote ontwikkelde land dat met een snelle vergrijzing van zijn bevolking werd geconfronteerd. Dit demografisch gegeven is nu in alle Westerse economieën een feit en robots zullen in de toekomst steeds meer taken op zich moeten nemen.