Alles over Philippe Lambrecht

Administratieve lasten en complexe regels schaden niet enkel ondernemingen, ze hinderen ook belangrijke infrastructuurinvesteringen. Met name het vergunningenbeleid in ons land bemoeilijkt de zaken.

Raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen moeten nog diverser. Er moeten niet alleen meer vrouwen in zetelen, maar ook leeftijd en ervaring van de bestuursleden moeten diverser. Dat staat in de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020.