Alles over Philippe De Backer

Eerst waren er de GEES, Celeval 1 en Celeval 2, en nu is er de RAG. Als paniekerige coaches schudden de politici voortdurend hun ploeg corona-adviseurs door elkaar. Uit de fouten en de successen van de voorbije maanden zijn nochtans vijf heldere lessen te trekken, die een derde coronagolf kunnen vermijden. Het soms verfoeide informele netwerk van ambtenaren, vakbonden en beroepsfederaties speelt daarin een cruciale rol.

Microbioloog Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen brak een maand geleden een lans voor mobiele teams die de leerlingen en de leerkrachten op school zouden testen, om te vermijden dat hele klassen in quarantaine moeten. Deze week rijdt voor het eerst zo'n team uit, om de huisartsen en de schoolartsen te ontlasten.

Deze week komt in de haven van Antwerpen een monsterbestelling toe van bijna 31,4 miljoen chirur­gische mondmaskers die de federale regering heeft besteld. Daarmee wordt de strategische stock van chirurgische maskers in ons land verdubbeld, meldt De Tijd.

Dokter Marc Moens, klinisch bioloog en erevoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, trekt aan de alarmbel. "Testen en contacten opsporen heeft enkel zin als de uitslag van die testen snel tot bij de behandelende artsen geraken. Dat is nu niet het geval door een falend informaticaplatform", zegt Moens. Dat is volgens Moens te wijten aan de ingrepen die minister Philippe De Backer (Open Vld) deed om de testcapaciteit in ons land op te schroeven.

Een snelle en degelijke uitrol van 5G kan de samenleving veel meer opbrengen dan een eenmalige belastingverhoging voor de operatoren, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Als minister van Telecommunicatie in de ontslagnemende regering-Wilmès moest Philippe De Backer (Open Vld) vooral op de winkel letten. Hij lonkte ondertussen naar het bedrijfsleven. Maar door de coronacrisis werd de doctor in de moleculaire biologie opnieuw een volwaardige minister, en het hoofd van de task force die onder andere moet zorgen voor voldoende medisch materiaal.

De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt om meer te testen op covid-19. Nadat ons land op dat terrein noodgedwongen was achtergebleven, wordt het aantal tests opgedreven.

Als minister van Telecommunicatie in de ontslagnemende regering-Wilmès moest Philippe De Backer (Open Vld) vooral op de winkel letten. Door de coronacrisis werd hij opnieuw een volwaardige minister en het hoofd van de taskforce die moet zorgen voor voldoende medisch materiaal. "Hij is de juiste man op de juiste plaats."

In stressvolle coronatijden zoeken beleidsmakers en bedrijven koortsachtig naar het juiste evenwicht tussen gezondheid en economie. Een aantal voorstellen om met die spanning om te gaan kwam deze week uit onverwachte hoek.

In België zijn er al tientallen initiatieven voor apps en technologische oplossingen die helpen het coronavirus te bezweren. De overheid, in het bijzonder de federale taskforce Data Against Corona moet een dubbele rol spelen als supporter en waakhond. Apple ziet streng toe of de apps de zegen van de overheid hebben.