Alles over PFAS

PFOS is slechts het zeer zorgwekkende tipje van een gigantische ijsberg vol verwante synthetische chemische substanties. Maar wat doet die massa van 6800 zogenoemde PFAS-stoffen?

PFOS is het meest beruchte lid van de PFAS, een reusachtig grote familie van verwante synthetische chemische substanties. Die stoffen worden ook onheilspellend omschreven als forever chemicals, omdat ze niet of bijzonder moeilijk afbreekbaar zijn, en dus niet uit het milieu weg te krijgen zijn. En dat is dus terecht zeer zorgwekkend, zeker nu is gebleken dat PFOS decennialang werd geproduceerd door het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht en de wijde omgeving heeft vervuild. Dat het gebruik van PFOS en van PFAS in het algemeen risico's inhoudt, is nochtans geen donderslag bij heldere hemel. In de chemiesector is al ruim twintig jaar een evolutie aan de gang om de veiligheid van chemische stoffen strenger te beoordelen, en PFAS zullen in het algemeen onherroepelijk aan banden worden gelegd in onze contreien. Maar de hamvraag is of er wel altijd alternatieven zijn.

Het bodemonderzoeksbedrijf ABO zet een infolijn op over de schadelijke stof PFAS. De infolijn is toegankelijk voor zowel particulieren als burgers die vragen hebben over potentiële bodemverontreiniging. Het bedrijf focust daarvoor op zijn kennis omtrent de bodem en al zijn aspecten.