Alles over pensioenen

Het ACV vindt het Nationaal Pensioencomité dat de pensioenhervorming moet begeleiden maar niets. Onlangs bekritiseerde een aantal professoren de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Het pensioendebat dreigt verstoord te worden door dit plat populisme en deze simplistische voorstellen. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Vanaf vrijdag zien gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer en zelfstandige) hun pensioen verhogen tot het niveau van een volledige loopbaan. Zo'n 250.000 mensen krijgen door de maatregel een hoger pensioen.

De wettelijk pensioenen liggen in België een pak lager dan in de buurlanden. De oorzaak daarvan moet niet gezocht worden bij de lengte van onze loopbaan, maar wel bij de lage Belgische pensioenrechten. Dat stelt de studiedienst van de PVDA, die een analyse van de pensioenen publiceert.

'Met de lancering van de loopbaanrekening geeft de regering een sterk moderniseringssignaal', zegt arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad, 'maar het zal voor minister Peeters een hele klus worden om met een werkbaar concept voor de dag te komen'. En ook: 'Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd is een kwestie van gezond verstand.'

Het leven is wat je gelooft dat het is. Eindelijk een dorpsfilosoof aan het woord! Maar als de filosoof nu eens gelijk had? Hoe is het gesteld met het geloof?

Soms doet het Grondwettelijk Hof het werk voor de regering in dit land. Het Hof vernietigde deze zomer de gunstregimes voor de politiediensten om vervroegd met pensioen te gaan.

"Een sterk en betrouwbaar sociaal contract", gaf de pensioencommissie als titel mee aan haar rapport met aanbevelingen om de vergrijzing betaalbaar te houden. Die titelkeuze is wellicht niet cynisch bedoeld, maar in de praktijk is ze dat wel.

Het wettelijk pensioen blijft in de toekomst wel degelijk betaalbaar. Maar dat kan enkel als we langer werken, en als de volgende regering financiële buffers opbouwt en bespaart op de overheidsuitgaven, zegt Bart Van Craeynest van Petercam.

Als België zijn primaire overschot tijdens de volgende legislatuur optrekt tot 3,8 procent van het bruto binnenlands product, is het vergrijzingprobleem tot 2050 voor drie kwart opgelost. Een totale bevriezing van de overheidsuitgaven kan daarbij helpen.

De tweede pijler van ons pensioenstelsel, waarbij met werkgeversbijdragen extra pensioen wordt opgebouwd in een verzekering of een fonds, telt voor het eerst meer aangeslotenen dan de derde pijler, het individuele pensioensparen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de BVPI, de Belgische vereniging van pensioeninstellingen.

Voor gemeenten en OCMW's tikt de pensioenbom niet langer, hij is vol in hun gezicht ontploft. De vergrijzingskosten voor de gepensioneerde lokale ambtenaren wegen nu al zwaar op de gemeentefinanciën.