Alles over pensioen

Meer aanvullend pensioen voor 450.000 zelfstandigen

Nog dit jaar krijgen bijna 450.000 kleine zelfstandigen een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen, net zoals bedrijfsleiders dat nu al kunnen via een individuele pensioentoezegging (IPT).

'Pensioenen vormen geen risico'

"De overheid keurt speculatie af, maar zelf doet ze het al vele decennia in het pensioendossier", zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB.

'Er is een pensioencrisis op komst'

Dat zegt professor emeritus economie Jef Vuchelen (VUB) in Z-Talk Goossens. Ondanks de maatregelen van de regering Michel om de vergrijzingskost in de komende jaren in te dijken, blijven de pensioenen in de toekomst voor heel zware druk zorgen op de overheidsfinanciën.

AXA-bruggepensioneerden worden een uitzondering

Veel van de werknemers die hun baan verliezen door de herstructurering bij verzekeraar AXA zouden met brugpensioen kunnen gaan. Zeker vanaf 56 jaar en misschien zelfs vanaf 55 jaar. Maar zij worden uitzonderingen. De voorwaarden om tot het stelsel toe te treden worden steeds strenger. Tegen het einde van de legislatuur is brugpensioen onder de 60 jaar niet eens meer mogelijk.

'Pensioen met punten is te duur'

Het pensioen met punten dat de federale regering in de steigers zet en tegen 2030 voltooid moet zijn, is een dure operatie. Dat leert een studie van de Federale Pensioendienst. De pensioenadministratie raamt de extra kosten op 38 miljoen euro. Dat de huidige pensioenstelsels nog lange tijd zouden blijven bestaan samen met het pensioensysteem met punten maakt alles hopeloos ingewikkeld, aldus de Federale Pensioendienst.

Sociaal akkoord bij Proximus over vervroegd vertrek van 1.300 werknemers

Bij Proximus hebben directie en vakbonden in het paritair comité een officieel akkoord bereikt over een nieuwe collectieve overeenkomst en een plan voor vervroegd vertrek, waarvoor zo'n 1.300 werknemers in aanmerking komen. Dat meldt het telecombedrijf. Sommige Proximus-werknemers kunnen op 58 jaar afzwaaien.

Licht op groen voor akkoord over aanvullend pensioen

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat het akkoord over de aanvullende pensioenen uitvoert waarover de sociale partners het vorige maand eens raakten. De tekst moet nu nog langs het parlement passeren.

'Op ambtenarenpensioenen kan nog meer bespaard worden'

De regering wil tegen het einde van de legislatuur 400 miljoen euro bespaard hebben op de ambtenarenpensioenen. Dat gebeurt onder andere door de studiejaren niet meer mee te tellen voor de loopbaan van de ambtenaren en de regeling af te schaffen waardoor ambtenaren na minder dan 45 jaar werken recht hebben op een uitkering. Om het systeem betaalbaar te houden, zijn meer maatregelen nodig. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.