Alles over pensioen

De socialistische vakbond vraagt een brede bijsturing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, kortweg SWT, het vroegere brugpensioen. 'Je bent maar beter geen SWT'er in Vlaanderen', besluit het Vlaams ABVV na een bevraging bij leden tussen 60 en 65 jaar. 'Vier op de tien geeft zelfs aan dat ze liever aan het werk waren gebleven dan in het systeem terecht te komen.'

Als hardwerkende ondernemer pluk je natuurlijk ook graag de vruchten van je inspanningen en wil je graag minstens een deel van je bedrijfswinst vroeg of laat overbrengen naar je privévermogen. Hoe je dat precies doet, en wanneer je dat het beste doet, verschilt van ondernemer tot ondernemer. "Het komt er vooral op aan om je plannen op lange termijn te verzoenen met je behoeften op korte termijn", legt kmo-adviseur Peter Roose uit. "Bij KBC helpen we je om de ideale menukaart samen te stellen."

Nog dit jaar krijgen bijna 450.000 kleine zelfstandigen een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen, net zoals bedrijfsleiders dat nu al kunnen via een individuele pensioentoezegging (IPT).

De Belgische arbeidsmarkt heeft de voorbije veertig jaar nog nooit zo goed geboerd. Maar de Belgische werkzaamheidsgraad ligt nog altijd 5 procentpunt te laag om de Europese doelstellingen te halen, zegt arbeidsmarktexpert Marc De Vos. Dat is volgens hem ook het gevolg van een gebrek aan politieke daadkracht.

"De overheid keurt speculatie af, maar zelf doet ze het al vele decennia in het pensioendossier", zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB.

Dat zegt professor emeritus economie Jef Vuchelen (VUB) in Z-Talk Goossens. Ondanks de maatregelen van de regering Michel om de vergrijzingskost in de komende jaren in te dijken, blijven de pensioenen in de toekomst voor heel zware druk zorgen op de overheidsfinanciën.

Veel van de werknemers die hun baan verliezen door de herstructurering bij verzekeraar AXA zouden met brugpensioen kunnen gaan. Zeker vanaf 56 jaar en misschien zelfs vanaf 55 jaar. Maar zij worden uitzonderingen. De voorwaarden om tot het stelsel toe te treden worden steeds strenger. Tegen het einde van de legislatuur is brugpensioen onder de 60 jaar niet eens meer mogelijk.

Het pensioen met punten dat de federale regering in de steigers zet en tegen 2030 voltooid moet zijn, is een dure operatie. Dat leert een studie van de Federale Pensioendienst. De pensioenadministratie raamt de extra kosten op 38 miljoen euro. Dat de huidige pensioenstelsels nog lange tijd zouden blijven bestaan samen met het pensioensysteem met punten maakt alles hopeloos ingewikkeld, aldus de Federale Pensioendienst.

Bij Proximus hebben directie en vakbonden in het paritair comité een officieel akkoord bereikt over een nieuwe collectieve overeenkomst en een plan voor vervroegd vertrek, waarvoor zo'n 1.300 werknemers in aanmerking komen. Dat meldt het telecombedrijf. Sommige Proximus-werknemers kunnen op 58 jaar afzwaaien.