Alles over Pascal Meyns

Hoe je het ook bekijkt, een gedegen aanwezigheidsbeleid draait rond het voeren van een dialoog. Mensen vallen kort of langdurig uit, en zowel het voorkomen van die uitval, als het terug begeleiden naar de arbeidsmarkt na (langdurige) uitval vergt een dialoog. Een ziektebriefje werkt veelal als belemmering van de dialoog. De werkgever kan niet om het briefje heen, en de werknemer kan zich er achter verschuilen. Pascal Meyns, Safety Manager bij hr-dienstverlener Randstad Group, pleit voor het afschaffen van het ziektebriefje maar waarschuwt om dat niet onbezonnen te doen.

In de fase waarin we afstappen van in hoofdzaak thuiswerken en ons fysiek opnieuw naar de werkplek begeven, moeten we een beroep doen op de gedeelde verantwoordelijkheid van de bedrijven, de leidinggevenden en de medewerkers. Pascal Meyns, veiligheidsmanager bij de hr-dienstverlener Randstad Group, pleit voor het verwerpen van angst en irrationaliteit in de exitstrategie.