Alles over Participatiemaatschappij Vlaanderen

Het fonkelnieuwe Vlaamse Welvaartsfonds heeft een potje kapitaal opzijgezet om verzwakte maar gezonde ondernemingen snel door de crisis te loodsen. Als voorzitter van het fonds moet Bert De Graeve erop letten dat uw belastingcenten goed geïnvesteerd worden. Daar hoort ook een analyse van de Vlaamse economie en de uitdagingen van het bedrijfsleven bij. "Een goede score op duurzaamheidscriteria wordt een licence to operate", zegt Bert De Graeve.

Door de coronacrisis hebben veel handelaars hun pand verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt.