Alles over Oosterweel

Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) komt de federale regering haar belofte aan de Europese Commissie na om het begrotingssaldo structureel te verbeteren met 0,6 procent, maar blijven de andere niveaus steken op een lagere inspanning. "Zo komt België alles samen niet aan 0,6 procent. Als we onze begroting zo overmaken, krijgen we gegarandeerd problemen", zei Peeters donderdag in De Ochtend op Radio 1.

Het Rekenhof is kritisch voor de meerjarenraming van de Vlaamse regering. In een advies, dat Belga kon inkijken, herhaalt de begrotingswaakhond zijn kritiek op de Oosterweel-aanpak en worden er vraagtekens geplaatst bij een reeks andere inkomsten en uitgaven.

Efficiënt lobbyen gebeurt niet in een sterrenrestaurant of in donkere achterkamertjes. Het is een complexe oefening waarbij de bedrijfswereld, de politiek en de media elkaar vinden op een scherp snijvlak. Lobbyist Karel Joos schreef er een boek over. Voor Trends laat hij zijn licht schijnen over heikele lobbydossiers als Oosterweel, Uplace of de vervanging van de F-16.

Volgens milieueconoom Stef Proost (KU Leuven) moet de regering keuzes maken. Professor Proost pleit in Trends voor minder subsidies voor dure mobiliteit zoals openbaar vervoer en meer sturing van de verkeersstromen door middel van rekeningrijden.

Bouw eindelijk die Oosterweelverbinding en stuur Eurostat wandelen. Een beter advies kan vandaag niet gegeven worden aan de nieuwe Vlaamse regering. Het is te gek voor woorden dat een domme boekhoudkundige regel een belangrijke investering als Oosterweel in de weg zou staan. Eurostat eist dat Vlaanderen de investeringskosten meteen in de begroting opneemt, maar dat is gewoon onbetaalbaar en onhaalbaar.

De Vlaamse regering en de stad Antwerpen zijn het eens geworden over 33 maatregelen die de files moeten verlichten in Antwerpen. Het blijft evenwel wachten op een structurele oplossing voor de verkeersellende op de Antwerpse Ring.

Het bouwconsortium Noriant krijgt de goedkeuring van de Vlaamse regering om een eerste deel van de werken aan de Oosterweelverbinding uit te voeren. De Europese Comissie moet de deal wel nog bekrachtigen.