Alles over Ondernemen

Hoeveel tijd heb je om met je beleggingen bezig te zijn? En hoe diep gaat je interesse in beleggen? Dat zijn volgens expert Vermogensopbouw Ondernemers Paul Van Den Berghe de belangrijkste afwegingen die je moet maken wanneer je met je vennootschap begint te beleggen. "We merken dat heel wat ondernemers ervoor terugdeinzen om te beleggen, omdat ze bang zijn dat hen dat zal afleiden van hun corebusiness."

Unizo heeft een online toepassing gelanceerd waarmee ondernemers op een snelle manier de waarde van hun kmo kunnen berekenen. De toepassing past in het actieplan van de ondernemersorganisatie om de vele kmo's bij te staan die de de komende jaren op zoek moeten naar een overnemer.

Groen is geen voorstander van nog meer regeltjes die het ondernemerschap bemoeilijken. Integendeel, zeggen kopstukken Meyrem Almaci en Kristof Calvo: de Vlaamse ecologisten pleiten voor een lagere vennootschapsbelasting, meer fiscale zekerheid en een vereenvoudigd belastingstelsel. "Groen is al een hele tijd een bondgenoot van mensen die ondernemen. Wij worden nooit buitengekeken in bedrijven."

Het aantal startende ondernemers in ons land bereikte vorig jaar het hoogste peil in tien jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het handelsinformatiebureau Roularta Business Information over het aantal ondernemingen dat werd gestart en stopgezet. De zelfstandigenorganisatie NSZ vroeg de cijfers op.

Onder impuls van afscheidnemend voorzitter Yves Servotte groeide Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo) uit tot de referentie in onderwijsprojecten rond ondernemerschap. Zijn opvolger, Herman Van de Velde, roept het bedrijfsleven en de overheid op om meer te investeren in ondernemerschapsonderwijs.

Lagere sociale bijdragen voor zelfstandigen, geen sociale werkgeversbijdragen voor wie een eerste werknemer aanwerft, hogere investeringsaftrek. De regering-Michel geeft heel wat lekkers aan kmo's en zelfstandigen. Met de aanpassingen van de liquidatiebonus en het verdwijnen van de monsterboetes van 309 procent worden ook de laatste demonen uit het Di Rupo-tijdperk verjaagd. Wel nog een handicap: fiscaal blijven kmo's benadeeld ten opzichte van de grote bedrijven.

Clayton Christensen (63) is wereldberoemd onder managers. De hoogleraar van de Harvard Business School wordt beschouwd als de uitvinder van de term disruptie in ondernemen. Dat het nu een modewoord is, ziet hij met lede ogen aan. "Er wordt op een afschuwelijke manier misbruik van gemaakt."

Raf Keustermans haalde in 2011 met een simpele presentatie 2 miljoen euro op voor Plumbee. Anno 2015 is hij, na een nieuwe injectie van 14 miljoen dollar in 2013, vastberaden de markt van onlinecasinospelletjes door elkaar te schudden.

Steeds meer ondernemers doen een beroep op een Private Banker. Ze hebben het te druk om hun financiële zaken zelf op te volgen en beschikken niet altijd over de nodige kennis. Bovendien weet een goede Private Banker wat ondernemers bezighoudt, hoe hij hun vermogen het best kan beheren en hun financiële toekomst kan veiligstellen. In nauw overleg met de ondernemer en zijn Business Banker en met juristen en fiscalisten.

Belgen willen een job vinden bij een bestaande organisatie, niet er zelf een creëren voor zichzelf of anderen. Dat is de conclusie van een studie van het Wereld Economisch Forum (WEF) naar ondernemerschap.

Voor de eerste keer dit jaar zijn er meer bedrijven opgericht in België in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Als er gekeken wordt naar juni 2013 zijn er exact één jaar later 108 bedrijven bijgekomen.