Alles over Olivier Peeters

In twee jaar is het aantal hackathons in België verdrievoudigd. Ooit waren het ondergrondse events voor een besloten kringetje computerfreaks. Ondertussen zijn de grote bedrijven op de kar gesprongen.

De wereld verandert dermate snel dat innovatie in grote ondernemingen geen evidente zaak is. Om het innovatieproces te versnellen en te kunnen inspelen op nieuwe verwachtingen van klanten, gaan steeds meer grote en multinationale bedrijven een partnership aan met start-ups.

Mensen zeggen snel dat banken geen geld meer zouden uitlenen. Maar de cijfers van de Nationale Bank spreken dit tegen. Maar geld uitlenen en risicokapitaal verschaffen, dat is niet dezelfde business.

Innoveren is allemaal goed en wel, maar waar haal je de mosterd? Is niet alles al eens gedaan of ten minste geprobeerd? Anders gezegd: hoe blijf je succesvolle nieuwe producten of diensten bedenken?

In de meeste landen vindt een verschuiving plaats van een industriële naar een moderne diensteneconomie. En dat is in België niet anders. Veel innoverende ondernemers begeven zich op de nieuwe markt(en) en denken en werken anders dan vroeger.