Alles over OESO

De OESO, de organisatie van de industrielanden, verwacht voor dit jaar een wereldwijde economische groei van 3,1 procent. Die zou volgend jaar vertragen tot 2,2 procent en in 2024 weer aantrekken tot 2,7 procent. Van een wereldwijde recessie is volgens de OESO dus geen sprake, al roept ze de centrale banken op om te blijven focussen op het bestrijden van de inflatie, om zo de groei te herlanceren.

De hoge productiviteit van de Belgische werknemers kan de stijgende loonkosten door de oplopende inflatie niet compenseren. Meer nog, de slabakkende productiviteitsgroei in ons land dreigt onze concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden nog meer te verzwakken.

Het is een delicaat thema. Mensen die ziek zijn, dienen te worden ondersteund. Daar is, denk ik, de goegemeente het mee eens. Toch kunnen we, kijkend naar de cijfers, niet anders dan ons afvragen of er niet iets aan de hand is met de categorie langdurig zieken. De cijfers op een rijtje.

De hoge inflatie en de automatische indexering van de lonen zetten de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven onder druk. Toch pleit de OESO voor het behoud van het Belgische loonoverleg dat een evenwicht vindt tussen het beschermen van de koopkracht en het verdedigen van de concurrentiekracht.

De wetsvoorstellen voor een zorgplicht in de productieketens zijn vooral gericht op multinationals en de meest risicovolle sectoren. Toch maken ook kmo's maar beter werk van een duurzaamheidsbeleid. Maar voor bedrijven met beperkte middelen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Boris Verbrugge, onderzoeker aan HIVA, werkt aan een handleiding.

Degelijk onderwijs is een investering in toekomstige maatschappelijke welvaart. In die zin behoort het tot de kerntaken van de overheid. Alleen gaat de kwaliteit van ons onderwijs er de jongste jaren op achteruit, terwijl Vlaanderen er juist veel geld voor uittrekt. Dat moet beter.

Is de economie steunen een kerntaak van de overheid? Of loopt de overheid de ondernemers voor de voeten? Het economische beleid is vaak nuttig, maar soms staat de overheid ook een hogere welvaart in de weg. De 35 miljard euro die onze overheden in het economisch beleid pompen, zijn niet altijd even efficiënt besteed.

De combinatie van de hoge inflatie en de automatische loonindexering wakkert de vrees aan dat het met de Belgische concurrentiekracht ten opzichte van de buurlanden snel de verkeerde kant opgaat. Die vrees is ongegrond, zegt Geert Janssens, de hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie Etion.

Hoewel ze vaak in de meest grondstofrijke landen wonen, worden de inwoners van ontwikkelingslanden geconfronteerd met aanhoudende armoede, omdat ze afhankelijk zijn van de export van die grondstoffen. Dat blijkt woensdag uit een rapport van de Verenigde Naties, waarin de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) stelt dat heel wat arme landen nog te afhankelijk zijn van de export van natuurlijke bronnen en dat ze schijnbaar 'opgesloten zijn in deze onwenselijke toestand'.