Alles over OCMW

In de meeste ideologieën is armoede een negatief geladen begrip. Dat zegt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlericck Business School.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft de OCMW's een brief gestuurd die hen toegang geeft tot het meldpunt sociale fraude. Een verplichting om sociale fraude te melden, is er niet. De Backer maakt zich sterk dat het beroepsgeheim van de individuele OCMW-medewerkers niet in gevaar komt.

Het aantal leefloners is in de eerste 4 maanden van 2016 met 9,6 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de POD Maatschappelijke Integratie.

Steeds meer beschermde eigendommen worden niet meer in volle eigendom gekocht, maar voor een lange termijn in erfpacht gegeven. Wie de erfpacht wil verkopen, krijgt te maken met een onaangename belasting.

De Vlaamse regering probeert terecht de vergrijzing het hoofd te bieden door meer ruimte te geven aan privé-initiatieven in de zorg. Dat hoeft geen vrijbrief te worden om burgers op een kwetsbaar ogenblik in hun leven over te leveren aan prijswillekeur. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.